Oddymianie zgodne z VdS (mniejsze klapy, mniejsze napowietrzanie)

Projekty oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

oddymianie grawitacyjne

Projektując grawitacyjne oddymianie klatek schodowych w obiektach według normy VdS uzyskujemy blisko 30% zmniejszenie powierzchni geometrycznej otworów oddymiających.
Również otwory napowietrzające mogą być o około 30% mniejsze niż przy projektowaniu w opraciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
Oczywiście stosowanie do projektowania normy VdS wymusza również stosowania poszczególnych elementów systemu zgodnego z tą normą.

Niedopuszczalne jest w procesie projektowania stosowania różnych norm w stosunku do jednej instalacji.
W Polsce dopuszczalne jest projektowanie w oparciu o w/w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, wytyczne CNBOP oraz normę niemiecką VdS oraz normę amerykańską NFPA.


W przypadku oddymiania klatek schodowych oddymianych grawitacyjnie najkorzystniejsze z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez inwestora jest oparcię się o normę VdS.
W zależności od wymagań inwestora wykonujemy pełne projekty instalacji oddymiania lub tylko część wyliczeniowo-opisową.
Koszt wykonania projektu wynosi od 2 000 do 3 000zł.

Dane kontaktowe

RG-POŻ Roman Gołębnik

05-070 Sulejówek
11. Listopada 178/1

NIP: 952 11 89 648

Tel: 509 598 275
mail:  roman.golebnik@o2.pl