Scenariusz pożarowy

Profesjonalny scenariusz pożarowy 

 

Czym jest scenariusz pożarowy?

Określenie „scenariusza pożarowego” zostało wprowadzone do § 2 rozporządzenia MSWiA z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) definiując scenariusz pożarowy jako opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru reprezentatywnego dla danego miejsca wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, z uwzględnieniem przede wszystkim:

 • sposobu funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałania i oddziaływania na siebie;
 • rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

W praktyce wykonuje się scenariusze pożarowe w poniższych przypadkach:

 • budynku objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej;
 • objęcia obiektu ochroną pełną bądź niepełną SSP w oparciu o centralkę CSP sterującą innymi urządzeniami przeciwpożarowymi m. in. bramy pożarowe, wentylacja itp.;
 • zastosowania do ochrony przeciwpożarowej obiektu urządzeń, których działanie musi być wzajemnie skorelowane np. równoczesne zastosowanie instalacji tryskaczowej i systemu oddymiania w tej samej strefie pożarowej czy dymowej.

  scenariusz pożarowy

Jak prawidłowo stworzyć scenariusz pożarowy w Warszawie?

Projektowany scenariusz pożarowy powinien dążyć do zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz wydzielenia strefy objętej pożarem. Osiągnięcie bezpiecznej ewakuacji będzie możliwe przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiedniego sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, jak również ustalenia właściwego współdziałania pomiędzy tymi urządzeniami.

Przystępując do realizacji usług przeciwpożarowych, a w tym tworzenia poszczególnych scenariuszy pożarowych, należy gruntownie przeanalizować funkcje, sposób działania i możliwe skutki uboczne zadziałania urządzeń przeciwpożarowych. Nie bez znaczenia jest też możliwość zastosowania systemu integrującego do sterowania urządzeniami bezpieczeństwa. Konieczne jest również przewidzenie możliwych reakcji użytkowników obiektu, które mogą mieć wpływ na uruchomienie alarmowania i proces ewakuacji.

 

O czym pamiętać tworząc scenariusz pożarowy?

W systemach sygnalizacji pożarowej możliwe jest automatyczne, zależne od miejsca detekcji pożaru i zaprogramowanych zależności czasowo-zdarzeniowych:

np;

 • wysterowaniu instalacji oddymiających,
 • wysterowaniu instalacji gaśniczych,
 • zwolnienia kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych,
 • przekazaniu sygnału alarmu do PSP,
 • uruchomieniu systemu alarmowania przebywających w budynku osób,
 • wysterowaniu wind,
 • zamknięciu drzwi i bram pożarowych,
 • zamknięcie klap pożarowych w wentylacji bytowej,
 • odcięciu dopływu gazu,
 • zatrzymaniu wentylacji i procesów przemysłowych.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel. 509 598 275 lub  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zapraszam do składania zapytań ofertowych!

Dane kontaktowe

RG-POŻ Roman Gołębnik

05-070 Sulejówek
11. Listopada 178/1

NIP: 952 11 89 648

Tel: 509 598 275
mail:  roman.golebnik@o2.pl